Taj Mahal Tours

Taj Mahal Tours


Taj with Rajasthan Tour
Duration: 18 Nights / 19 Days
Places Covered: Delhi – Varanasi – Khajuraho – Orchha – Gwalior – Agra – Jaipur – Chhatrasagar – Deogarh – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Delhi


Taj Mahal for Honeymooners
Duration: 15 Nights / 16 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Jodhpur – Udaipur – Mumbai – Goa – Mumbai


Taj Mahal with Romantic India
Duration: 15 Nights / 16 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Ranthambhore – Delhi


Taj Mahal Tour with Kerala
Duration: 17 Nights / 18 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Delhi – Chennai – Trivandrum – Cochin – Periyar – Madurai – Kanchipuram – Mahabalipuram – Chennai


Taj Mahal with Golden Triangle
Duration: 5 Nights / 6 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Bharatpur – Jaipur – Delhi


Taj Mahal with Goa
Duration: 4 Nights / 5 Days
Places Covered: Delhi – Goa – Agra


Taj Mahal with Buddhist Trip
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho – Varanasi – Kathmandu


Taj Mahal & Corbett Tour
Duration: 07 Nights / 08 Days
Places Covered: Delhi – Corbett – Agra – Bharatpur


Taj Mahal with Pushkar Tour
Duration: 08 Nights / 09 Days
Places Covered: Delhi – Corbett – Agra – Bharatpur


Taj Mahal with Khajuraho Tour
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Khajuraho – Agra – Jaipur – Jodhpur – Udaipur – Delhi


Taj Mahal with Varanasi Tour
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi


Taj Mahal with Wildlife Tour
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Umaria – Bandhavgarh – Khajuraho – Varanasi – Delhi


Taj & Tiger Tour
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered: Delhi – Ranthambore – Bharatpur – Agra – Bandavgarh – Kanha – Nagpur – Delhi


Tajmahal & Erotic Temples 
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Khajuraho – Agra – Jaipur – Jodhpur – Udaipur – Delhi


Glimpses of Taj Mahal 
Duration: 05 Nights / 06 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur


Taj Mahal with Golden Beaches
Duration: 4 Nights / 5 Days
Places Covered: 4 Nights / 5 Days


Great Taj Mahal Trip
Duration: 05 Nights / 06 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur


Taj Mahal with North India 
Duration: 10 Nights / 11 Days
Places Covered: Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi


Taj Mahal with Sacred Ganges
Duration: 10 Nights / 11 Days
Places Covered: Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi


Same Day Agra Trip
Duration: 1Day
Places Covered: Delhi – Agra


Taj and Pink City 
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Ranthambhore – Delhi


Taj Mahal with Jaipur
Duration: 05 Nights / 06 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Bharatpur – Jaipur – Delhi


Taj Mahal With Rajasthan 
Duration: 18 Nights / 19 Days
Places Covered: Delhi – Varanasi – Khajuraho – Orchha – Gwalior – Agra – Jaipur – Chhatrasagar – Deogarh – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Delhi


Taj Mahal with Wildlife of India
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Umaria – Bandhavgarh – Khajuraho – Varanasi – Delhi


Yoga & Meditation Trip
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered:———–