Puskar Fair Tours

Puskar Fair Tours


Pushkar Camel Fair
Duration:20 Nights / 21 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Pushkar – Ranthambhore – Kota – Bundi – Chittaurgarh – Udaipur – Ranakpur – Jodhpur – Jaisalmer – Bikaner – Mandawa – Delhi


Jaisalmer Desert Festival
Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered: Delhi – Mandawa – Bikaner – Jaisalmer – Jodhpur – Pushkar – Ajmer – Delhi


Mewar Festival
Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Chittaugarh – Udaipur – Ranakpur – Pushkar – Delhi


Rajasthan Festival Tour 
Duration: 9 Nights / 10 Days
Places Covered:Delhi – Agra – Jaipur – Jodhpur – Udaipur – Pushkar – Kishangarh – Delhi