Luxury Tours India

Luxury Tours India


Luxury Desert Safari 
Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Jodhpur – Udaipur – Pushkar – Sariska – Delhi


Beautiful Goa Beaches
Duration: 7 Nights / 8 Days
Places Covered: Mumbai – Goa – Mumbai


Goa with North India Trip 
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Alwar – Jaipur – Agra – Khajuraho – Varanasi – Delhi – Goa – Delhi


Goan Carnival Tour
Duration: 7 Nights / 8 Days
Places Covered: Mumbai – Goa – Cochin


Khajuraho with Beaches Trip
Duration: Delhi – Mathura – Vrindavan – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Delhi – Goa – Delhi
Places Covered: 11 Nights / 12 Days


Luxury Wildlife Vacations
Duration: 13 Nights / 14 Days
Places Covered: Delhi – Corbett National Park – Dudhwa National Park – Lucknow – Varanasi – Khajuraho – Bandhavgarh – Kanha – Nagpur – Delhi


Chattisgarh Tribal Trip
Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Umaria – Bandhavgarh – Kanha – Kawardha – Kanker – Jagdalpur – Raipur


Orissa Tribal Travel
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Bhubaneshwar – Ratna Giri – Baliguda – Belghar – Rayagada – Jeypore – Ankadeli – Lamptaput – Laxmipur – Chilka – Puru


Hindu Religious Tour 
Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered: Delhi – Haridwar – Yamunotri – Uttarkashi – Gangotri – Rudraprayag – Kedarnath – Badrinath – Delhi


Sacred Ganges Tour
Duration: 2 Nights / 3 Days
Places Covered: Delhi – Varanasi – Khajuraho – Delhi


Camel Safari Tour
Duration: 16 Nights / 17 Days
Places Covered: Delhi – Mandawa – Bikaner – Jaisalmer – Badabagh – Baisakhi – Ramkunda – Roopse – Ludharva – Chatrayil – Sand-dunes – Kanor – Amarasagar – Moolsagar – Masordi – Jessieri – Dedha – Deegasar – Kuldhara – Jaisalmer – Jodhpur – Jaipur – Delhi


Jeep Safari Tour
Duration: 6 Nights / 7 Days
Places Covered: Delhi – Alwar – Sariska – Jaipur – Bharatpur – Agra – New Delhi


Motorcycle Safari Tour
Duration: 19 Nights / 20 Days
Places Covered:Delhi – Neemrana to Mandawa – Bikaner to Pokaran – Jaisalmer to Jodhpur – Mt. Abu – Udaipur – Chittorgarh – Pushkar – Jaipur – Bharatpur – Agra- Delhi


Markha Valley Trek
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Leh – Spituk – Zinchen – Rumbak – Stok-la Base – Mankarmo – Lharsi – Mankarmo – Zoorlus – Matho – Leh – Delhi


Luxury Backwaters Trip
Duration: 07 Nights / 08 Days
Places Covered: Cochin – Munnar – Aleppey – Kumarokom – Cochin


Ladakh Trip
Duration: 20 Nights / 21 Days
Places Covered: Delhi – Leh – Kargil – Rangdum – Padum – Alchi – Leh – Likir Gompa – Dha Hanu – Basg – Leh – Hemis – Chumtahng – Karzok – Tsomoriri – Tsokar – Sarchu – Jispa – Manali – Amritsar – Delhi


Maharajas Trip
Duration: 15 Nights / 16 Days
Places Covered: Delhi – Mandawa – Bikaner – Jaisalmer – Jodhpur – Kumbhalgarh – Udaipur – Kotah – Bundi – Ranthambore – Jaipur – Agra


Central India Trip
Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered: Delhi – Agra – Gwalior – Khajuraho – Orchha – Bhopal – Bhimbetka – Sanchi – Indore – Mandu – Jalgaon – Aurangabad – Mumbai


Religious Luxury Trip
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered: Haridwar – Syana Chatti – Yamunotri – Uttarkashi – Gangotri – Rudraprayag – Badrinath


Kashmir Trip
Duration: 6 Nights / 7 Days
Places Covered: Srinagar – Gulmarg – Pahalgam